Szerzői jog | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Szerzői jog

Jogi közlemény

Tájékoztatjuk a portál látogatóit, hogy weboldalak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

A weboldalak tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
(Copyright © 2011. Országos Vérellátó Szolgálat).
Minden jog fenntartva.

Jelen feltételeken túl, előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. Azonban beleegyezünk abba, hogy – saját, személyes használatra – ezen oldalak kivonatait a felhasználók a saját számítógépükön tárolják (például gyorsítótárazzák) vagy kinyomtassák, illetve megtekintsék.

Terjesztési szándékkal történő másoláshoz írásbeli hozzájárulás szükséges. A weboldalak egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét dokumentumokban tüntetünk fel.

A weboldalak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Országos Vérellátó Szolgálattól független változtatás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – nem vállalunk semmilyen természetű garanciát a felhasználó előtt megjelenő weboldalak pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalakat bármikor felülírjuk vagy elérhetőségüket megszüntessük. Nem garantáljuk, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos és (vagy) hibamentes lesz.

Ezen oldalak elérhetőségével, szabatosságával, megbízhatóságával és tartalmával kapcsolatban semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát nem vállalunk, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogcímet, a jogbitorlás hiányát, a forgalombahozhatósággal kapcsolatos vélelmezett garanciákat és a konkrét célra való alkalmazhatóságot. Az Országos Vérellátó Szolgálat nem felelős semmilyen közvetlen, vagy közvetett, véletlenszerű, speciális vagy következményekből eredő kárért, nyereségkiesésért vagy üzleti tevékenység megszakadásáért, amely jelen szolgáltatás(ok) használatából vagy a használat lehetetlenségéből származik, még akkor sem, ha a szolgálatot, vagy a szolgálat alkalmazottait figyelmeztették ilyen jellegű károk bekövetkeztének lehetőségére. Néhány jogrendszer nem engedélyezi bizonyos jótállások kizárását vagy korlátozását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások egyes felhasználókra nem vonatkoznak. Ilyen esetekben felelősségünk a törvény által engedélyezett legszűkebb mértékre korlátozódik.

Az egyszerűbb elérhetőség miatt a weboldalak tartalmazhatnak olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik vagy amelyeket harmadik személy üzemeltet. Ilyen külső weboldalak meglátogatásakor, mielőtt az oldalakat felhasználná a kedves látogató, kérjük nézze át és értsen egyet az adott webhely használati szabályaival. Azt szintén elfogadják a látogatók, hogy nincs ráhatásunk az ilyen külső weboldalakra és nem vállalunk semmilyen felelősséget az ilyen külső weboldalakon készített és ott megjelenő anyagokért. Továbbá, egy általunk üzemeltetett weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy támogatjuk a hivatkozott oldalt, vagy az ilyen külső weboldalak által hivatkozott termékeket és szolgáltatásokat (például tartalmi szolgáltatásokat).

Nem vállalunk felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez weboldalaink kapcsolódnak.

Amikor bárki bármilyen anyagot küld az Országos Vérellátó Szolgálat részére (például e-mailben illetve a weboldalakon keresztül), akkor egyúttal egyetért a következőkkel:

  1. az anyag nem tartalmaz törvényellenes vagy más módon közlésre nem megfelelő részeket;
  2. mindent megtesz annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket, mielőtt bármilyen anyagot kapnánk;
  3. az anyag saját tulajdonát képezi, vagy korlátlan joga van arra, hogy azt nekünk felajánlja, és az Országos Vérellátó Szolgálat ingyenesen megjelentethesse az anyagot, és/vagy egyesíthesse azt vagy bármely, abban foglalt fogalmat a saját termékeivel, elszámolási kötelezettség és felelősségvállalás nélkül;
  4. egyetért azzal, hogy nem indít eljárást az Országos Vérellátó Szolgálat ellen az általa felvitt (vagy elküldött) anyaggal kapcsolatban, és elfogadja, hogy kártalanítja a szolgálatot, ha harmadik személy indít ellenünk eljárást a felhasználó által felvitt (vagy elküldött) anyag miatt.

Nem nézzük át állandó rendszerességgel, és nem is vagyunk képesek átnézni, a weboldalainkra a felhasználók által küldött anyagokat, és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért. Viszont belátásunk szerint bármikor eltávolíthatjuk a felhasználók által küldött anyagokat.

Az oldalon említett termék- vagy cégnevek a kizárólagos tulajdonosok védjegyei vagy márkanevei lehetnek. A jelen weboldalakhoz való hozzáférési lehetőség az Országos Vérellátó Szolgálat vagy fenti harmadik személy előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tekinthető sem hallgatólagos beleegyezés, sem más alapon az oldalakon megjelenő, a tulajdonunkat képező, vagy más személy tulajdonát képező nevekre vagy védjegyekre vonatkozó licencjog megadásának vagy a használatra vonatkozó hozzájárulásnak.

2011-04-14