Nem szeretnék szervdonor lenni | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Nem szeretnék szervdonor lenni

Hazánkban a szervadományozásra vonatkozóan a feltételezett beleegyezés elve érvényesül, vagyis ha valaki életében nem tiltakozott írtásban az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik ebbe. A jogi szabályozás ennek megfelelő, a vonatkozó rendelkezéseket alább megtalálja. 

Az önrendelkezéshez való jog keretében Önnek joga van ahhoz, hogy halála esetére rendelkezzen a holttestét érintő beavatkozásokról. Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény rendelkezései szerint megtilthatja, hogy holttestéből szervet és szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak.

Tiltakozó nyilatkozatot a cselekvőképes személy írásban (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) vagy - amennyiben írásbeli nyilatkozatot egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna tenni - kezelőorvosánál szóban tehet. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok tekintetében részlegesen korlátozott személy tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet. A cselekvőképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselője tehet.

Az írásos tiltakozó nyilatkozatot személyesen, ajánlott postai küldeményként vagy háziorvosa közreműködésével az Országos Transzplantációs Nyilvántartáshoz (szervdonációs tiltakozó regiszter) kell eljuttatni, mely intézmény jogszabályi felhatalmazás alapján ezeket a dokumentumokat jogosult kezelni.

A szervátültetésre vonatkozó jogszabályok értelmében elhunytból transzplantációs céllal csak akkor kezdődhet meg szerv vagy szövet eltávolítása, ha a kezelőorvos meggyőződött arról, hogy ez ellen az elhunyt életében nem tiltakozott. Ennek módját minisztériumi rendelet szabályozza, ezzel biztosítva, hogy az önrendelkezéshez való jog az elhunyt halála után is érvényesüljön. Transzplantációs célú szerveltávolítás megkezdésének további feltétele, hogy az agyhalál beálltát – jogszabályban meghatározott módon - három tagból álló orvosi bizottság megállapította, valamint az is, hogy a szerv szakmai szempontból átültetésre alkalmas.

Az Országos Transzplantációs Nyilvántartás 2017. április 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériumában működik.

Elérhetőségeit, illetve a tiltakozó nyilatkozat megtételéhez szükséges dokumentumokat, annak módját az alábbi linken elérhető honlapon teszi közzé.

http://www.okbi.hu/page.php?trid=8&dz=8

Információink szerint az Országos Transzplantációs Nyilvántartást működtető Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja felújítás alatt áll. Ha a fenti link nem elérhető, az alábbi információs telefonszámon tud tájékoztatást kérni: 

+36-1/476-1120

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

I. Fejezet A betegek jogai és kötelezettségei (15. és 19. §)

XI. Fejezet Szerv- és szövetátültetés (211. §)

 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról (6-12. §)

Szerv, szövet eltávolítása halottból (6., 8. §)

Tiltakozó nyilatkozat megtétele (9., 10., 11. §)

2014-08-27